Nastanek

V okviru obveznih izbirnih vsebin, ki so potekale januarja 2016, smo se preizkusili v prepoznavanju lesnatih rastlin v okolici šole. Delo je bilo zanimivo. Ugotovili smo, da je naše poznavanje lesnatih rastlin dokaj šibko. Prišli na idejo, da bi izdelali interaktivni ključ za njihovo določanje. Naš izdelek bi bil uporaben učni pripomoček, s katerim bi prispevali k večjemu poznavanju biotske raznovrstnosti v našem domačem okolju. Želeli smo narediti tak ključ, ki bi ga lahko uporabljali učenci, dijaki in odrasli.

Na teren smo se odpravili s slikovnimi določevalnimi ključi. Tam smo določili vrste rastlin in nabrali vejice, ki smo jih kasneje fotografirali. Za potrebe izdelave ključa, je bilo potrebno natančno opazovanje in opisovanje značilnih znakov posamezne vejice. Najbolj očiten razlikovalni znak je bila prisotnost oziroma odsotnost zelenih listov, zato smo vejice razdelili v dve skupini: na tiste, ki imajo liste in na tiste, ki jih nimajo. Pri razlikovalnih znakih neolistanih vejic smo pozornost posvetili barvi lubja vejic, prisotnosti trnov ali bodic, listnim brazgotinam, obliki in velikosti brstov ter prisotnosti plutnih bradavic.

Za izdelavo obeh ključev, smo morali izdelati dihotomni ključ na podlagi opisov razlikovalnih znakov v programu XMind. Pri določenih rodovih, smo naleteli na težave, saj ni bilo mogoče zanesljivo določiti vsake rastline do vrste natančno. V improviziranem fotografskem studiu smo fotografirali vejice, ostale fotografije lubja debel dreves in celotnih rastlin pa smo posneli na terenu. Izmed več kot 4700 fotografij smo izbrali najbolj ustrezne, jih računalniško obdelali in začeli z izdelavo ključev.

Android aplikacijo smo izdelali s pomočjo MIT App Inventor-ja, ki omogoča izdelavo brez predhodnega znanja programskih jezikov. Za izdelavo ključa v obliki spletne strani brez povezave pa smo uporabili odprtokoden računalniški program NVU.